Teenused

Meie autokoolis pakume järgmisi teenuseid:

 • B kategooria
 • BE kategooria
 • AM kategooria (mopeed); al. 14. a.
 • A1 kategooria; al. 16. a.
 • А2 kategooria; al. 17,5. a.
 • А kategooria; al. 23,5. a.
 • Arstitõendi vormistamine
 • Esmaabi koolitus
 • Pimeda aja sõidukoolitus
 • Algastme libedasõidu riskivältimise harjutused
 • Lõppastme koolitus (Libedasõit)

Õppetööks materjali (testid, liikluseeskiri) võib saada koolis.

B kategooria

B kategooria kursusele vastuvõtutingimused:

Elamusluba Eestis vähemalt 6 kuud

Esmased juhiload:

 • Riiklik teooria eksameid saab sooritada mitte varem kui 6 kuud enne 18-aastaseks saamist
 • Riiklik sõidu eksameid saab sooritada mitte varem kui 3 kuud enne 18-aastaseks saamist

Piiratud juhtimisõigusega load (ainult vanemate või eestkostjaga)

 • Minimaalne vanus kursustele registreerimiseks on 15,5 a.
 • Minimaalne vanus piiratud juhtimisõigusega lubade saamiseks on 16 a.

Vajalikud dokumendid:

 • Isikutõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
 • Perearstilt saadud toimiv B kategooria arstitõend
 • digifoto/foto (3.5*4.5 cm)

B kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 29 tundi teooriat (45 min) + 1 teooriaeksam
 • 28 tundi õppesõidu (45 min)

Õppesõidu autoks on Toyota Corolla, Auris ja Verso.


Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Avage õppekava pdf formaadis: B kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.

A kategooria

A kategooria kursustele vastuvõtu tingimused:

 • Vanus vähemalt 24 a. (alates 2013 a.)
 • Ükskõik kategooria juhiluba v.a. esmane olemasolu

Vajalikud dokumendid:

 • Juhilubade koopia
 • Perearstilt toimiv A kategooria arstitõend
 •  digifoto/foto (3.5*4.5 cm)

Õppesõidu mootorratasteks on
Honda CBF 600:

 • Mootori kubatuur 599 cm3
 • Võimsus: 57 kW
 • Kaal: 220 kg.
 • ABS süsteemi olemasolu!

KAWASAKI Z650:

 • Mootori kubatuur 650 cm3
 • Võimsus: 50 kW
 • Kaal: 183 kg.
 • ABS süsteemi olemasolu!

A kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 10 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Autokool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

 

Avage õppekava pdf formaadis: A kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava.

A2 Kategooria

A2 alamkategooria kursustele vastuvõtu tingimused koolituskursustele:

 • Õppetöö alustamisel vanus vähemalt 17,5 aastat
 • Minimaalne vanus juhilubade saamisel 18 aastat

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Kehtiv A kategooria nõuetekohane arstitõend
 • digifoto/foto (3.5*4.5 cm)

Õppesõidu mootorrattas on Yamaha MT 03:

 • Mootori kubatuur 321cm3.
 • Võimsus 30 kW.
 • Kaal: 159 кг.

A2 alamkategooria kursuste läbivale õpilasele on kohustuslik:

 • 10 tundi teooriat (45 min)
 • 10 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt «Hinnad».


Juhiloa saamiseks on vaja sooritada teooria ja sõidueksam Maanteeameti büroos.
A2-alamkategooria võimaldab juhtida mootorsõidukit mis vastab A1-alamkategooria nõuetele.


Autokoool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

Avage õppekava pdf formaadis: A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava.
Avage õppekava pdf formaadis: A kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava.

A1 kategooria

A1 alamkategooria kursustele vastuvõtu tingimused koolituskursustele:

 • Õppetöö alustamisel vanus vähemalt 15,5 aastat
 • Minimaalne vanus juhilubade saamisel 16 aastat

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Kehtiv A kategooria nõuetekohane arstitõend
 • digifoto/foto (3.5*4.5 cm)

Õppesõidu mootorrattas Honda CB125:

 • Mootori kubatuur 125cm3.
 • Võimsus 8 kW.
 • Kaal: 130 kg.

A1 – alamkategooria kursuste läbivale õpilasele on kohustuslik:

 • 24 tundi teooriat (45 min)
 • 12 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt «Hinnad».


Autokoool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

Avage õppekava pdf formaadis: A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise esmaõppe algastme õppekava.
Avage õppekava pdf formaadis: A kategooria ning A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava.

AM kategooria

AM kategooria kursustele vastuvõtu tingimused:

 • Vanus vähemalt 14 a.

Vajalikud dokumendid:

 • Vanemate nõusolek
 • Perearstilt toimiv tervisetõend
 • digifoto/foto (3.5*4.5 cm)

AM kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

 • 12 tundi teooriat (45 min)
 • 12 tundi õppesõidu (45 min)

Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Autokool kindlustab õpilasi ka sõiduks vajalike vahenditega.

Esmaabi kursused

Õppekava sisaldab järgmisi esmaabiteadmisi ja -oskusi:

1) õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;

2) esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;

3) esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused (sealhulgas liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused), sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised;

4) esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);

5) meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

6) mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.

Õpetaja Marju Karin

Pimeda aja koolitus

Autokoolis “Altera” pakutava pimeda aja sõidukoolituse käigus omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks.


Koolituse teooria ja sõit on võimalik läbida 1 päevaga või erinevatel päevadel. Õpilasel peab olema koolitusel kaasas autokooli õpingukaart ja isikut tõendav dokument.

Kursustele registreerimine