B kategooria

B kategooria kursusele vastuvõtutingimused:

Elamusluba Eestis vähemalt 6 kuud

Esmased juhiload:

  • Riiklik teooria eksameid saab sooritada mitte varem kui 6 kuud enne 18-aastaseks saamist
  • Riiklik sõidu eksameid saab sooritada mitte varem kui 3 kuud enne 18-aastaseks saamist

Piiratud juhtimisõigusega load (ainult vanemate või eestkostjaga)

  • Minimaalne vanus kursustele registreerimiseks on 15,5 a.
  • Minimaalne vanus piiratud juhtimisõigusega lubade saamiseks on 16 a.

Vajalikud dokumendid:

  • Isikutõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
  • Perearstilt saadud toimiv B kategooria arstitõend
  • digifoto/foto (3.5*4.5 cm)

B kategooria kursuste läbivale õpilasele kohustuslik miinimum:

  • 29 tundi teooriat (45 min) + 1 teooriaeksam
  • 28 tundi õppesõidu (45 min)

Õppesõidu autoks on Toyota Corolla, Auris ja Verso.


Täpsem info hindade kohta leiate lehelt “Hinnad“.


Avage õppekava pdf formaadis: B kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.

Kursustele registreerimine